Vaše zařízení není podporováno!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY

Sděluji výsledky 1. kola přijímacích zkoušek (v řádném termínu) pro školní rok 2021/2022:

4leté gymnázium podle ŠVP "Moje škola"

4leté gymnázium podle ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech" (v anglickém jazyce)

8leté gymnázium

Informační technologie

Ekonomické lyceum

Co dělat v případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu?

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje. Více informací bude na webových stránkách školy.

Odevzdání zápisových lístků: Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 30. května 2021.

V Rokycanech dne 20. 5. 2021

Pavel Vlach, ředitel školy

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo