Žáci Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech se již řadu let úspěšně zapojují do Středoškolské odborné činnosti (SOČ). I v letošním ročníku se rokycanským studentům dařilo, v krajském kole dokázali zvítězit v pěti kategoriích a získali tak možnost změřit síly se svými vrstevníky v kole celostátním.

Vedení Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany aktivně podporuje zapojení rodičů do života školy. Jedním z klíčových prvků této spolupráce je pravidelně pořádaný sněm rodičů, který se koná dvakrát ročně, vždy v návaznosti na třídní schůzky.

V úterý 9. dubna pokračoval ve školní knihovně G+SOŠ Rokycany cyklus besed se zajímavými a inspirativními osobnostmi. Žáci a učitelé G+SOŠ tentokrát mezi sebou přivítali Jiřího Padevěta - spisovatele, nositele ceny Magnesia Litera, ředitele nakladatelství Academia a od listopadu 2023 i člena Rady České televize.

Žáci G+SOŠ Rokycany získali možnost zapojit se do mezinárodního projektu EDISON. Cílem projektu pořádaného organizací AIESEC je usnadnit žákům a studentům navazování mezinárodních kontaktů a seznámit je s kulturami různých zemí.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search