Jaké nabízíme obory?

G+SOŠ Rokycany nabízí pět variant čtyř maturitních oborů: 4leté gymnázium, 4leté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, 8leté gymnázium, obor Informační technologie a Ekonomické lyceum. Detailní informace viz jednotlivé obory.

Gymnázium čtyřleté

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Informační technologie

Obor nabízí uplatnění žáků na vysokých školách technického zaměření, kam si absolventi přinášejí dobré znalosti pro další studium, a zároveň poskytuje dostatek znalostí pro uplatnění přímo v zaměstnání se zaměřením na výpočetní techniku a programování.

Gymnázium čtyřleté ANJ

Výuka v tomto oboru probíhá částečně v Aj. Od 3. ročníku výuka probíhá dle mezinárodního vzdělávacího systému International Baccalaureate Diploma Programme.

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum je přínosem především pro ty žáky, kteří předpokládají, že by pokračovali dále na vysoké škole. Vychází ale vstříc i studentům, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí, a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání ekonomického směru.

Gymnázium osmileté

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search