PŘÍPRAVNÉ KURZY

➡️ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVNÝ KURZ 2024 (online formulář)

Přihlašování na přípravné kurzy bylo ukončeno 14. ledna. Informace o rozdělení do skupin bylo odesláno e-mailem 22. ledna.


Harmonogram přípravných kurzů

29. 1.–4. 2.

5.11. 2.

12.18. 2.

19.–25. 2.

26. 2.–3. 3.

4.10. 3.

lekce 1

lekce 2

lekce 3

prázdniny
PM, PS, PJ

lekce 4

lekce 5

11.– 17. 3.

18.–24. 3.
25.–31. 3.

1.–7. 4.

8.–14. 4.

15.21. 4.

prázdniny
RO, BE
lekce 6
konzultace

konzultace

konzultace
PKZ 4leté (Pá)

PKZ
4leté (Po) 8leté (Út+St)


Rozpis termínů

čtyřleté

den

hodina

lektor (skupina)

MATEMATIKA

pondělí

15:15  16:55

PaedDr. Zdeněk ENŽL (1)

Mgr. Ludmila ENŽLOVÁ (2)

Mgr. Jana WOTHOVÁ ( 3)

Tomáš TRHLÍK, MSc. (4)

ČESKÝ JAZYK

úterý

15:00 16:40

Mgr. Kateřina KUCHTOVÁ (1)

Mgr. Lenka HOUŠKOVÁ (2)

Mgr. Gabriela SLOUPOVÁ ( 3) 

ČESKÝ JAZYK
středa
15:00  16:40
Mgr. Michal VOTŘEL (4) 

ANGLICKÝ JAZYK

čtvrtek

15:00 16:40

Mgr. Hana KNEIFELOVÁ (5)

osmileté

den

hodina

lektor (skupina)

ČESKÝ JAZYK

pondělí

15:15  16:55

Mgr. Monika DRECHSLEROVÁ (6)

 ČESKÝ JAZYK

středa

15:00  16:40

Mgr. Vladana POLÁČKOVÁ (7)

MATEMATIKA

čtvrtek

15:00  16:40

Mgr. Pavla BĚLAŠKOVÁ (6)

Tomáš TRHLÍK, MSc. (7)


V rámci přijímacího řízení musí žáci konat povinné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací.


Uchazeči o studium ve čtyřletém oboru gymnázia podle ŠVP „Poznání a inspirace v souvislostech“ musí také vykonat školní přijímací zkoušku z AJ. Pro tento obor budou probíhat i přípravné kurzy na školní přijímací zkoušku z anglického jazyka.

Náplní přípravných kurzů je zopakování učiva podle RVP ZŠ a příprava žáků na tyto přijímací zkoušky. Žáci si vyzkouší různé typy testových úloh, získají tak testovou zkušenost a seznámí se se strategií řešení typových úloh testů. Na lekce obdrží žáci studijní materiály.

Kurzy jsou plánovány jako prezenční, dvouhodinové. Ve vyznačených týdnech budou probíhat konzultace (celkem 2 hodiny). Každý lektor si se žáky domluví termín konzultací tak, aby proběhly v uvedených týdnech.
Po vyplnění online formuláře vám bude na e-mail odeslána přihláška s dalšími instrukcemi.
Termín odevzdání přihlášky a zaplacení kurzovného
Přihlášku odešlete a platbu prosím proveďte do 14. ledna.

Ceny přípravných kurzů
Jeden předmět 900 Kč
Dva předměty 1 500 Kč
Tři předměty   1 900 Kč

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search