Projekty

Doučování žáků škol

V rámci investice 3.2.3 Národního plánu obnovy realizujeme podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

leták Doučování žáků škol (PDF)

Euroweek

Euroweek je mezinárodní setkávání učitelů a studentů zemí Evropské unie. Počátky Euroweeku sahají do roku 1992, kdy belgický učitel Jean-Pierre van Wijnsberghe vytvořil základní koncept tohoto projektu a v tomto roce se také v Belgii první ročník Euroweeku uskutečnil.

Euroweek (WWW)

Erasmus+

Modernizace odborných učeben

Díky účasti na projektu Modernizace odborných učeben byly v budově SOŠ nově zařízeny dvě učebny. Učebna HW/POS byla vybavena novějším zařízením pro výuku sítí, počítači a notebooky. Učebna ŘS nyní poskytuje výuku na PLC S7-1200 a také získala modernější pevné i přenosné počítače.

Z tohoto projektu byla také výrazně posílena konektivita školy a realizováno připojení školy do sítě Eduroam.

leták Modernizace odborných učeben (PDF)

Motivace pro technické vzdělávání

Dotační program Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022 je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol.

eDotace Plzeňský kraj (WWW)

Šablony II

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

leták Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji (PDF)

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search