Gymnázium a SOŠ Rokycany je školou Paměti národa, každým rokem se tedy vyučující a vybraní studenti účastní projektu Příběhy našich sousedů. Ten spočívá ve vytipování osobnosti, která pak formou rozhovoru předává osobní svědectví o uplynulých dobách, zejména dobách útisku, které poznamenaly život nejen pamětníka, ale i širší rodiny.

Naši studující se aktivně zapojují i mimo školu do příležitostí, které jim umožní přípravu a rozhodování o dalším kariérním směřování. Absolvováním Juniorské univerzity Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni získali nejen odborné informace, ale i reálné zážitky jak to na fakultě vypadá, mohli si ujasnit své preference a uvědomit si, jaké konkrétní kroky pro přijetí mohou začít dělat. Důležitou součástí pro sebereflexi našich studentů je portfolio, kde mají vložené i osvědčení z Juniorské univerzity.

Rádi bychom vám oznámili, že naše G+SOŠ je pilotní školou projektu Smart akcelerátor III. Plzeňského kraje, který je zaměřený na výzkum, vývoj a inovace. Naši žáci se aktivně zapojují do činností a budování komunity nadšenců ze středních škol se zájmem o různá témata pod značkou GoHigher.

Den otevřených dveří, který se uskutečnil na naší škole v pátek 24. listopadu 2023, bychom s klidem mohli nazvat Dnem nezavřených dveří. Na SOŠ zavítalo 130 zájemců i s doprovodem a na gymnázium 250. S DOD ale nekončíme… v sobotu 13. ledna 2024 se opět uvidíme!

V pátek proběhla na naší G+SOŠ druhá část fotoworkshopu s Martinem Spalem. Celá akce se uskutečnila venku, studenti využívali jak profesionální fotoaparát, ale i mobil, experimentovali s kompozicí, netradičními úhly, ale i časem expozice. Jako bonus mohou poslat svůj fotografický výtvor právě Martinu Spalovi. Ten určí vítěze a předá mu hodnotnou cenu.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search