V týdnu od 13. do 17. 6. 2022 hostila naše škola skupinu 9 učitelů francouzštiny ze Slovenska a jednoho rodilého mluvčího. Jednalo se o tzv. job shadowing neboli hospitační stáže v rámci programu Erasmus+ s názvem 'Učíme sa spolu,francúzština nás spája'. Část vyučujících přijela z Gymnázia Jána Hollého v Trnavě, což je také partnerská škola našeho gymnázia. Krom účasti na hodinách francouzštiny na gymnáziu v Rokycanech a Blovicích se uskutečnil také kulatý stůl - výměna zkušeností a osvědčených výukových praktik, návštěva blovického muzea, prohlídka historického centra Plzně a hospitace na Alliance francaise v Plzni.
Mgr. Lenka Houšková


V rámci poslední hudební výchovy si studenti 2.B vyzkoušeli, jakým způsobem se mixuje současná elektronická hudba. Naše bývalá žákyně Anna Poláčková jim představila hudební styly jako např. Drum &Bass a Electronic dance music a sami studenti si pak zkusili, jak nelehké je sladit dva hudební motivy, vygradovat je do dropu a vůbec ovládat techniku mixážního pultu.

Vladana PoláčkováV pondělí 6. června jsme se v Klubu komorní kultury oficiálně rozloučili se všemi absolventy naší G+SOŠ . Obory SOŠ (Ekonomické lyceum a Informační technologie), oktáva a 4.B. Všechna přání už byla z úst pana ředitele, pana místostarosty a třídních učitelů řečena. My ještě doplníme:"Ať jste prostě šťastní 😊"

 
V rámci prvního TPV (týden praktické výuky) na gymnáziu se naše skupina zaměřila na analýzu horního toku řeky Klabavy. Tímto jsme zároveň dostali příležitost naučit se pracovat s digitálními čidly např. od firmy Vernier a strávili jsme týden v okolí Rokycan a povodí Klabavy.

První den jsme se naučili pracovat s pH čidlem a konduktometrem a určovat organoleptické vlastnosti vody (usazeniny, zápach, chuť aj.). Na odběrech s názvy “Pod mostem”, Třítrubecký potok a Tři Trubky jsme vodu i ochutnávali díky velmi přesvědčivým výsledkům analýzy - např. nízké konduktivitě*. Jednalo se také o nejnáročnější den, jelikož jsme ušli 23 km v CHKO Brdy.

První stanoviště druhého dne se nacházelo v okolí chatové oblasti v Dobřívě, kde jsme naměřili teplotní rozdíl 2°C mezi stojatou a tekoucí vodou. Další zastávkou byl rybník u Hamru. Přestože stojatá voda je teplejší než tekoucí, takový teplotní rozdíl (6 °C) oproti stojaté vodě v lese byl neočekávaný. I konduktivita byla nižší, než se zdálo. Posledním měřením dne se stala voda po zásahu čističky odpadních vod. Byla zde naměřena jedna z nejvyšších hodnot konduktivity a mírných zápach vody činil vodu v této části nepitnou.

Třetí den jsme se vydali analyzovat vodu do Kamenného Újezdu u Rokycan. Jako první jsme nabrali vzorky na konci obce, kde nám pan učitel vysvětlil princip odvodu odpadních vod z domů. Po neúspěšném pokusu o zakoupení zmrzliny jsme se navrátili k analyzování vody, tentokrát u dětského hřiště, u kterého jsme pochopili princip vodíkových můstků**.

Čtvrtý den proběhl v Rokycanech, kde proběhla dvě měření, a to na rokycanských Hradčanech a v křoví pod strání. Tohle bylo naše poslední měření. Sebrané vzorky jsme poté analyzovali ve škole pomocí spektrometru***.

Na závěr celého TPV jsme zpracovali získaná data do tabulky a provedli celkové vyhodnocení našeho měření a zhodnocení celého týdne.

Na otázku Pít, či nepít? nelze jednoznačně odpovědět. Podle naměřené konduktivity je možné odebírat a konzumovat vodu jen z míst odběru, kde konduktivita se pohybovala okolo, nebo pod 125 µS/cm (ČSN norma). Předpokládali jsme, že voda se bude postupně znečišťovat, čím budeme blíže Rokycanům, ale předpoklad se nám vyvrátil.

Celé skupince TPV přišel velmi poučný a zároveň nám umožnil rozšířit a prohloubit naše znalosti týkající se chemie. Poznali jsme nové lidi z různých tříd a společně si užili strávený čas v okolí Rokycan.


* (měrná) vodivost vody způsobená rozpuštěnými minerály
** typ slabé vazby, pomocí které se vytvářejí síly mezi molekulami
*** přístroj na proměřování spekter pomocí absorpce světla

 

 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search