Město Rokycany poprvé ocenilo v obřadní síni radnice u příležitosti Dne učitelů výjimečné pedagogy mateřských, základních i středních škol působících ve třetím největším městě Plzeňského kraje. Návrhy na ocenění podávali ředitelé škol.

V rámci oslav 150. výročí založení školy pořádá Gymnázium a Střední odborná škola v Rokycanech pravidelně jedenkrát za měsíc besedy s absolventy. Ve čtvrtek 16. března tak měli žáci Gymnázia a SOŠ Rokycany možnost setkat se s politikem a bývalým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem.

Studenti německého jazyka ze septimy a maturitních ročníků se zúčastnili besedy s občanem Spolkové republiky Německo, při které se seznámili s jeho velmi dobrodružným životním příběhem. Friedrich Bock vyrostl v komunistické Německé demokratické republice, ale ve svých dvaceti letech se rozhodl totalitní stát opustit. Psala se 80.léta minulého století. Společně se svojí kamarádkou se pokusil o noční útěk přes maďarské Neziderské jezero do Rakouska. Detailně popisoval tajně plánovanou cestu, o které nesměli vědět ani jeho nejbližší, přes peripetie v bahnitém terénu v okolí stepního jezera, až po zajetí a soud v NDR. Západoněmeckým občanem se nakonec díky diplomacii opravdu stal. Svou prezentaci nazval "Útěk do svobody" a den, kdy směl překročit hranice východního a západního Německa, označil za nejlepší den svého života.

O velké množství motýlů a brouků je bohatší náš kabinet biologie. Šťastnou náhodou jsme se dostali k panu Pražákovi, který celý svůj život tento křehký hmyz sbíral a bez jakékoli finanční náhrady nám vše věnoval.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search