Fyzikální olympiáda je soutěž pro velmi nadané a současně velmi vytrvalé studenty. Aby se někdo dostal až do celostátního kola, musí se začít věnovat fyzice velmi odhodlaně už na základní škole, tzn. každý rok řešit 6 úloh domácího kola, soutěžit v kole okresním, v posledním roce základní školy se z okresního kola probojovat až do krajského, a pokud se umístí na předních místech, další tři roky pokračovat a pokoušet se svoje pozice obhájit. To znamená řešit a úspěšně vyřešit přibližně 60 fyzikálních problémů, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje (ve vyšších kategoriích významně převyšuje úroveň běžné středoškolské fyziky). Na závěr přichází ve čtvrtém ročníku střední školy kategorie A, ve které 50 nejlepších účastníků krajských kol z celé republiky postoupí do celostátního kola. 

Letos se to z naší školy podařilo Bronislavu Růžičkovi z oktávy. Vzdal se jarních prázdnin a odjel na čtyři dny do Chebu, kde řešil čtyři teoretické a jednu experimentální úlohu. Soutěžící museli na základě difrakčního obrazce vypočítat sklon závitů a tloušťku drátku pružiny. Zdálo by se, že takové měření nemůže být ničemu užitečné, ale analýza difrakčního obrazce, který vznikne ozářením molekuly DNA rentgenovým zářením, vedla k odhalení její struktury dvojité šroubovice. Soutěžící měli v návaznosti na tuto úlohu k dispozici historická data a z tohoto významného experimentu odvozovali některé vlastnosti struktury DNA. Bronislav vyřešil většinu zadaných fyzikálních problémů a se ziskem 47 ze 60 bodů se umístil mezi vítězi (tímto titulem je označen ten, kdo získá víc než 45 bodů)  letošního celostátního kola Fyzikální olympiády. V celkovém pořadí obsadil 7. místo. Umístil se nejlépe z celého Plzeňského kraje a je pozván na soustředění do Hradce Králové. Tam bude sestaven český reprezentační tým pro Mezinárodní fyzikální olympiádu, která se letos uskuteční v Japonsku.

Blahopřejeme Broňovi k velkému úspěchu. Děkujeme za vytrvalost, se kterou celých 8 let reprezentoval školu ve fyzikální olympiádě a dalších vědeckých soutěžích. Držíme palce, aby byl vybrán do týmu pro mezinárodní soutěž. Hlavně však přejeme, aby mu zvědavost, zvídavost a schopnost řešit komplikované problémy přinášela v dalším studiu i životě radost a uspokojení.

 

 V pátek 3. března 2023 proběhlo na gymnáziu okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Olympiády se zúčastnilo 13 soutěžících, ze základních škol 10 žáků, z nižšího gymnázia 3 žáci. Soutěž proběhla ve dvou částech: teoretické a praktické.

V prostorách rokycanského gymnázia proběhl první ročník soutěže WebRace. Tříčlenné soutěžní týmy ze středních škol Plzeňského kraje měly za úkol
v časovém limitu pěti hodin navrhnout funkční webové stránky podle přesně zadaných kritérií.

V únoru proběhla školní kola všech kategorií biologické olympiády.
Letošní 57. ročník pro kategorii C + D byl zaměřen na téma: Bezlesí. Téma pro kategorii A + B znělo: Život není fér.
Soutěžící všech kategorií řešili praktické úkoly, poznávačku rostlin a živočichů a testové úlohy.

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž určená žákům se zájmem o svět technologií. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ poročník maturitní. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Při vlastní soutěži vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search