Studentská firma na G+SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA – Žáci ekonomického oboru Gymnázia a SOŠ Rokycany si vyzkoušeli samostatné podnikání v programu Studentská firma. Tento celoroční projekt, který efektivně propojuje školní výuku s podnikatelskou praxí, pořádá česká pobočka mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement - JA Czech založená panem Tomášem J. Baťou.

Mezinárodní nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement (JA) byla založena roku 1919 v USA. Dnes působí ve více než 118 zemích světa, do jejích programů se každoročně zapojí kolem 11 milionů studentů. Organizace si klade za cíl poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich podnikavost, aktivitu a samostatnost. Českou pobočku Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.


 

Jedním z programů, které JA Czech mladým lidem nabízí, je také JA Studentská firma. Tento unikátní projekt se snaží žákům středních škol přiblížit podnikání ve zcela reálných podmínkách. Cílem je rozvíjet schopnost studentů pracovat v týmu, samostatně se rozhodovat, nést odpovědnost a třeba je i inspirovat pro budoucí podnikatelskou dráhu.

 

 

V letošním školním roce se do programu Studentská firma zapojilo také 22 žáků třetího ročníku ekonomického oboru Gymnázia a SOŠ Rokycany. Rozdělili se do dvou skupin, jedna si jako předmět podnikání zvolila výrobu a prodej přísad do koupele, druhá obchodovala s ekologickými dekorativními svíčkami. Každý žák si zvolil pozici, kterou bude ve firmě vykonávat a za niž bude zodpovědný. Během založení a rozvoje firmy studenti využívali poznatků z oblasti ekonomie, elektronické komunikace, účetnictví a marketingu. Při pravidelných poradách sledovali, jak se jejich podnikání daří, a vymýšleli strategická rozhodnutí, která by jejich firmu učinila ještě úspěšnější.
V průběhu roku měli také příležitost porovnat výsledky své společnosti s jinými studentskými firmami, například na mezinárodním veletrhu JA firem v Hradci Králové nebo na veletrhu JA EXPO v Galerii Harfa v Praze. Žáci, kteří úspěšně zvládnou celoroční práci ve Studentské firmě, se mohou ucházet o Certifikát podnikatelských dovedností (ESP – Entrepreneurial Skills Pass).


Kontakty a další informace
https://jaczech.org/programy-ja-czech/střední-a-vyšší-odborné-školy/ja-studentská-firma/

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search