Prima ve víru dějin

Výuku dějepisu v primě zpestřily během ledna dvě aktivity - archeologický workshop a netradiční prohlídka muzea.

Ve čtvrtek 12. ledna čekalo na žáky primy překvapení - dvouhodinový workshop, během něhož se mohli seznámit se základy archeologie a vyzkoušet si i některé badatelské postupy používané při vyhledávání, dokumentaci a restaurování nálezů. Pod vedením Mgr. Petry Přemyslovské, výzkumné pracovnice Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek, primáni prováděli mapování naleziště, třídili, popisovali i zakreslovali nalezené předměty a slepovali úlomky keramiky.

Tři žákyně primy se také zapojily do programu Muzejní průvodce, na němž naše škola již řadu let spolupracuje s Muzeem Doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech. Od začátku školního roku pravidelně docházely do muzea a pod vedením průvodkyně Lenky Janouškové se seznamovaly s historií našeho města a s muzejními exponáty, které ji dokumentují. Ve čtvrtek 12. ledna odpoledne pak zcela samostatně vedly prohlídku pro veřejnost a o dva týdny později po muzejní expozici prováděly své spolužáky.
Věříme, že atraktivní program v muzeu probudil v našich primánech zájem o dějiny Rokycan i o historii obecně a těšíme se na jarní pokračování Muzejního průvodce.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search