Zlatý list

Tým Velcí Bahňáci složený ze studentů kvarty a sekundy gymnázia (Jakub Gaman, Veronika Červenková, Zuzana Wűnschová, Žofie Kučerová, Anežka Nečesalová a Tereza Nečesalová) se na základě postupu z krajského kola zúčastnil v termínu 18.–23. 6. národního kola přírodovědné soutěže Zlatý list, kterou zaštiťuje ČSOP. Konala se na jižní Moravě v rekreačním středisku Pod Templštýnem, v biologicky cenné lokalitě známé pro výskyt raka, několika druhů ještěrek, užovky podplamaté, přástevníka kostivalového a mnoha dalších teplomilných organismů.

Bahňáci se v první části týdne zúčastnili několika odborných biologických exkurzí dle své vlastní volby. Kromě fundovaného teoretického výkladu a poučených exkurzních procházek po okolních vzácnostech mohli například vidět pitvu srny nebo káněte, naučit se bezpečně chytat a určovat různé druhy hmyzu, postavit hmyzí domek, vytvořit fytocenologický snímek nebo rýžovat. Třešničkou na dortu byla pro Bahňáky celodenní exkurze na unikátní Mohelenskou hadcovou step, kde se kromě syslů vyskytuje například kriticky ohrožená kapradina podmrvka hadcová. 

V druhé polovině týdne čekala Bahňáky soutěžní část programu, před odbornou porotou obhajovali svoji celoroční práci pro přírodu (převážně péči o přírodní památku Hradecká Bahna - proto Bahňáci) a ve čtvrtek se vydali na soutěžní stezku, kde museli vyplnit průběžnou poznávačku a na jednotlivých stanovištích zodpovědět otázky z 10 oborů biologie od savců a ptáků po kameny, lišejníky a ochranu přírody. 

V soutěži Bahňáci vybojovali v konkurenci 15 týmů krásné 8. místo. Celkově během týdne získali cenný vhled do praktické činnosti vystudovaného biologa a seznámili se s dalšími mladými přírodovědci ze všech částí republiky.

Za systematickou přípravu týmu patří velké poděkování RNDr. Stanislavě Mayerové.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search