Od 17. 1. 2022 jsou žáci testování na přítomnost antigenu COVID-19 už jen jedenkrát v týdnu dle rozpisů ve svých třídách, vždy v pondělí nebo při prvním příchodu do školy.

Důležité je do znalosti výsledku antigenních testů nosit ochranu úst a nosu tak, aby se v případě pozitivity některého ze žáků ostatní vyvarovali rizikového kontaktu. 

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu.  
Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osobje zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.

V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:  
1.      měla jakýkoliv fyzický kontakt s pozitivní osobou bez použití respirátoru,
2.      měla kontakt tváří v tvář ve vzdálenosti menší než 1,5 m, po dobu minimálně 5 minut, bez použití respirátoru s pozitivní osobou,
3.      seděla při dopravě dvě řady od pozitivní osoby.

Děkujeme za spolupráci.

Pavel Vlach, ředitel školy

 

 

 

 

Vedení školy sděluje, že: 

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Podrobnější informace jsou v přiložené letáku.

31. 12. 2021

Pavel Vlach, ředitel školy

Všem přejeme pohodové prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2022.

Pavel Vlach, ředitel školy

Na den 14. 12. 2021 byl plánován speciální Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ. Škola chtěla zájemce o studium na naší škole přivézt autobusy k nám a představit jim školu formou účasti na výuce. 

Na základě aktuálních epidemiologických opatření tato forma DOD není možná, škola se tak rozhodla tento DOD nepořádat a zrušit.

Další termín DOD je 15. 1. 2022. Tento termín nadále zůstává v platnosti. O případných změnách vás budeme informovat.

Pavel Vlach, ředitel školy

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search