Prostory G+SOŠ čeká rozsáhlá modernizace

Prostory gymnázia i střední odborné školy projdou v průběhu letošního roku rozsáhlou modernizací. Stavební úpravy i nákup technického vybavení budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Gymnázium a Střední odborná škola v Rokycanech prochází v posledních letech dynamickým rozvojem. Kromě již zavedených studijních oborů škola nově získala certifikaci v systému International Baccalaureate Diploma Programme a nabízí žákům možnost ukončit studium touto mezinárodně uznávanou zkouškou. Počet uchazečů
o studium se každým rokem zvyšuje.

Současně se škola snaží prosazovat moderní výukové metody. Žáci jsou motivováni k tomu, aby samostatně vyhledávali a ověřovali informace, uvažovali v souvislostech, osvojili si základy badatelské práce. Důraz se klade na kvalitní výuku cizích jazyků, na práci s digitálními technologiemi, stejně jako na praktická cvičení z přírodních věd.

Tento směr výuky ovšem předpokládá vysokou úroveň technického vybavení učeben, které musí držet krok s vývojem současné vědy a techniky. Vedení školy proto plánuje v průběhu letošního roku rozsáhlou modernizaci výukových prostor v obou budovách školy. V rámci projektu budou vybudovány nové laboratoře pro přírodovědné předměty, učebny robotiky a 3D tisku. Počítá se také s výraznou modernizací výpočetní techniky zejména v odborných učebnách a s nákupem tabletů pro výuku cizích jazyků. Prostředky z projektu budou využity i nezbytnou rekonstrukci výtahů, které jsou nutným předpokladem pro bezbariérový provoz školy.

Stavební úpravy i nákup technického vybavení budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kontakty a další informace: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/44vyzvairop

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search