Žáci rokycanského gymnázia se zúčastnili mezinárodního setkání Euroweek

Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Žáci rokycanského gymnázia se zúčastnili mezinárodního setkání Euroweek

V posledním zářijovém týdnu se vybraní žáci a učitelé rokycanského gymnázia zú-častnili mezinárodního setkání Euroweek, které tentokrát proběhlo v Dánsku a Švédsku. Představili zde svoji školu i Českou republiku a seznámili se s mladými lidmi z více než dvaceti středních škol zemí Evropské unie.

Euroweek je mezinárodní setkání učitelů a studentů z členských zemí Evropské unie. Jeho počátky sahají do roku 1992, kdy belgický učitel Jean-Pierre van Wijnsberghe vytvořil základní koncept tohoto projektu a hned zorganizoval první ročník. Od té do-by se studenti a pedagogové setkávají pravidelně, v roli hostitele se jednotlivé školy spravedlivě střídají. Každá země je reprezentována pouze jedinou střední školou a v České republice se této příležitosti už před lety chopili právě studenti a pedagogové rokycanského gymnázia.

Účast na projektu přináší studentům neocenitelné zkušenosti. Blíže poznají život v hostitelské zemi, seznámí se s mladými lidmi z celé Evropy, učí se respektovat kultur-ní odlišnost a rozmanitost a v neposlední řadě prověří své jazykové a komunikační schopnosti.

Euroweek 2022 proběhl částečně v dánském Kalundborgu, částečně ve švédském Kal-maru. Účastníci měli možnost poznat vrstevníky z celé Evropy, diskutovat o aktuál-ních tématech, zapojit se do kulturního programu i sportovních aktivit, seznámit se s folklórem i tradiční kuchyní různých národů.

Projekt Euroweek beze zbytku naplňuje myšlenky, na kterých EU vznikla. O to víc pře-kvapí, že nikdy nebyl ani částečně z prostředků Unie financován. Stojí na dobré vůli, ochotě a pracovitosti konkrétních učitelů, kterým je blízká myšlenka evropské spolu-práce a kteří dokáží jednou ročně na dobu jednoho týdne přeměnit tuto myšlenku v realitu.

Rokycany 11. listopadu 2022

 

 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search