Žáci Gymnázia a SOŠ Rokycany uspěli v krajském kole SOČ

Žáci Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech se již řadu let úspěšně zapojují do Středoškolské odborné činnosti (SOČ). I v letošním ročníku se rokycanským studentům dařilo, v krajském kole dokázali zvítězit v pěti kategoriích a získali tak možnost změřit síly se svými vrstevníky v kole celostátním.


SOČ má v České republice dlouhou tradici. Vznikla už v roce 1978 s cílem podpořit odbornou aktivitu žáků středních škol. Během let prošla tato soutěžní přehlídka dílčími změnami, reagovala na vývoj vědy a techniky a přizpůsobovala se aktuálním nárokům na odbornou činnost. Student, který se dnes rozhodne do soutěže zapojit, si podle svého zájmu může vybrat z 18 soutěžních oborů. Ty jsou nastaveny tak, aby pokryly široké spektrum odborného zaměření středních škol. Najdeme zde například matematiku, fyziku, biologii, ale také historii, teorii kultury a umělecké tvorby nebo ekonomiku a řízení. Student si sám stanoví výzkumný úkol, na němž chce pracovat, navrhne postup řešení a celý projekt zaznamená do odborné vědecké práce. Výsledky svého bádání pak obhajuje před odbornou komisí.

V letošním školním roce do krajského kola SOČ postoupilo devět prací z Gymnázia a SOŠ Rokycany. Čtyři mladí badatelé obstáli v náročné konkurenci a postoupili do celostátního kola: v oboru Historie Karel Císař (Co se může skrývat za torzem deníku legionáře Jaroslava Mošny), v oboru Filozofie a politologie Tereza Krocová (Obraz historických výročí na sociálních sítích vybraných politických stran), v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí Václav Mitáček (Motýli skupiny Rhodopalocera v okolí obce Terešov) a v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava Dalibor Kulle (Drátotlač - výroba filamentu pro 3D tisk). O postupu Jakuba Lipky, který je autorem další biologické práce - Mihule potoční (Lampetra planeri) v Krkonoších, rozhodne ústřední komise SOČ.


Účast v soutěžní přehlídce SOČ je nejen cennou zkušeností, ale také impulsem pro další odborný růst rokycanských studentů.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Sdělení školy

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search