Druhé kolo přijímacího řízení pro Ekonomické lyceum

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia, kód studia: 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum.

Týká se žáků, kteří:

  1. Nebyli přijati v 1. kole na žádnou školu.
  2. vzdali se práva na přijetí v 1. kole do 21. 5. 2024.

Počet volných míst: 8

 

Termín podání přihlášky: do 24. 5. 2024

Existují 3 způsoby podání přihlášky:

  1. Elektronicky pomocí identity občana v DIPSy.
  2. Podáním výpisu vytištěného z on-line systému (identifikační číslo).
  3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Jako součást přihlášky je nutné dodat kopie vysvědčení nebo výpis známek potvrzený ZŠ.

Možnost seznámení s podklady rozhodnutí:
Ve dnech 18. 6. 2024, 19. 6. 2024 a 20. 6. 2024, vždy od 8:00 do 14:00 hodin, v sekretariátu (místnost G302) ve 2. patře budovy gymnázia.

Zveřejnění výsledků:
Dne 21. 6. 2024 v systému DIPSy, na webu školy a u vstupu do školy.

Kritéria přijímacího řízení ve 2. kole (PDF)

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search