Halloween - Bake Sale

V rámci CAS aktivit se žáci 3. ročníku rozhodli pozvat do školy organizaci Loono, která pořádá workshopy zaměřené na prevenci onkologických onemocnění. Studenti by se rádi na zorganizování workshopu finančně podíleli, a proto v jejich režii proběhl halloweenský Bake Sale.

Pečení se během nedělního odpoledne zúčastnilo 8 studentů ze třídy 3. AJ. Upekli tři druhy strašidelného pečiva, provedli ekonomickou rozvahu a v pondělí pečivo prodali na půdě školy. Po odečtení nákladů akce vynesla 2360,- Kč, což je většina částky potřebná na uspořádání osvětového workshopu. Studenti teď musí stanovit termín konání tohoto workshopu, objednat ho, sezvat zájemce a doladit mnohé další záležitosti spojené s organizací preventivního programu. Velmi si ceníme toho, že studenti společně přemýšlejí o problémech, jež trápí mnohé z nás, a umějí na ně aktivně reagovat. Rádi bychom tímto poděkovali kuchyňskému studiu Elza, jmenovitě panu Štochlovi, za poskytnutí prostoru k realizaci celé akce.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search