Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Žáci rokycanského gymnázia se zúčastnili mezinárodního setkání Euroweek

V posledním zářijovém týdnu se vybraní žáci a učitelé rokycanského gymnázia zú-častnili mezinárodního setkání Euroweek, které tentokrát proběhlo v Dánsku a Švédsku. Představili zde svoji školu i Českou republiku a seznámili se s mladými lidmi z více než dvaceti středních škol zemí Evropské unie.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Wanderwoche 2022

Žáci rokycanského gymnázia a studenti z německého Nittenau společně poznávali krásy šumavské přírody.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pěvecký sbor Unique vystoupil v Barceloně

V polovině října se pěvecký sbor Unique zúčastnil festivalu Cantate Catalunya v Barceloně. Sbor je těsně spjat s Gymnáziem a SOŠ Rokycany a vystupuje pod vedením Mgr. Vladany Poláčkové.

Organizace třídních zkoušek 

SOŠ 15. 11.2022

V 15:30 Sněm rodičů s ředitelem školy (pro rodiče, kteří mají zájem se sněmu účastnit) - učebna 108

od 15:30 do 16:00 poběží souběžně se sněmem konzultace s vyučujícími dle rozpisu (na místě ve škole)

od 16:00 do 16:30 - třídní schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách 

od 16:30 do 17:30 - pokračování konzultací s vyučujícími

 

GYMNÁZIUM 16. 11. 2022

v 15:30 Sněm rodičů (pro rodiče, kteří mají zájem se sněmu účastnit) s ředitelem školy v knihovně

od 15:30 do 16:00 poběží souběžně se sněmem konzultace s vyučujícími dle rozpisu (na místě ve škole)

od 16:00 do 16:30 - třídní schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách 

od 16:30 do 18:00 - pokračování konzultací s vyučujícími

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search