Vaše zařízení není podporováno!

Vážení rodiče,
Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na klima školy. Na základě jeho výsledků může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů i učitelů. Výsledkem
dotazníkového šetření jsou ucelené informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání z pohledu všech důležitých aktérů školního života. V následující analytické zprávě naleznete přehled toho, jak jste na
otázky odpovídali společně s dalšími rodiči žáků vaší školy, a současně získáte i představu, jak odpovídali rodiče i žáci na ostatních zapojených školách. Srovnání je spíše orientační vzhledem k tomu, že vychází jen
z aktuálně zapojených škol.

Spolu s Vámi odpovědělo na otázky ve vaší škole celkem 12 rodičů a 21 žáků 2 tříd, celkem se projektu v letošním roce zúčastnilo 36 škol v celkovém počtu 10264 respondentů.
Podrobné výsledky projektu obsahuje závěrečná analýza, kterou obdrželo vedení školy. Věříme, že realizované šetření přispěje k poznání skutečného stavu školy, kterou navštěvuje Vaše dítě, a stane se inspirací pro další zkvalitňování její práce.

Společnost Scio

Ke stažení: Evaluační zpráva Mapa školy - pro rodiče (šetření prováděno na gymnáziu).

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo