Vaše zařízení není podporováno!

G+SOŠ Rokycany nabízí pět variant čtyř maturitních oborů: 4leté gymnázium, 4leté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, 8leté gymnázium, obor Informační technologie a Ekonomické lyceum. Detailní informace viz jednotlivé obory.

Gymnázium 4leté

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

 Gymnázium 4leté AJN 

Výuka v tomto oboru probíhá částečně v Aj. Od 3. ročníku výuka probíhá dle mezinárodnío vzdělávacího systému International Baccalaureate Diploma Programme.

 Gymnázium 8leté

Cílem našeho gymnaziálního vzdělávání a výchovy je všestranný rozvoj žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Informační technologie

Obor nabízí uplatnění žáků na vysokých školách technického zaměření, kam si absolventi přinášejí dobré znalosti pro další studium, a zároveň poskytuje dostatek znalostí pro uplatnění přímo v zaměstnání se zaměřením na výpočetní techniku a programování.

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum je přínosem především pro ty žáky, kteří předpokládají, že by pokračovali dále na vysoké škole. Vychází ale vstříc i studentům, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí, a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání ekonomického směru.

 
oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo