Vaše zařízení není podporováno!

Roku 1873 byl přednesen městské radě návrh na zřízení gymnázia v Rokycanech. Listina byla schválena a 8.srpna roku 1873 se oficiálně otevřelo rokycanské gymnázium, které se stalo prvním soukromým gymnáziem v západních Čechách a čtvrtým v oblasti s českým vyučovacím jazykem.

Vyučovacími předměty byly: čeština, němčina, latina, řečtina, francouzština, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, počty, krasopis a římskokatolické náboženství. Gymnázium si rychle získávalo popularitu a mezi žáky nebyli jen synové bohatých měšťanů, ale též spousta zástupců z venkova. Z původního počtu 58 žáků (rok 1873) se počet zvýšil na 122 žáků (rok 1878).

Tyto klidné časy však vystřídalo zklamání. Roku 1878 byl slibný vývoj gymnázia přerušen kvůli finančním těžkostem. Problémem bylo špatné hospodaření Klabavských železáren a ke všemu navíc ještě přispěl krach vídeňské burzy. Oficiálně bylo gymnázium zrušeno 15.července 1881. Budova i s vybavením byla předána dívčí škole obecné. Duch gymnázia však se zrušením školy neumřel a skoro po dvaceti letech - roku 1898 bylo gymnázium opět slavnostně otevřeno. Prvním ředitelem obnovené školy se stal Ignác Sigmond. V období první světové války škola strádala po mnoha stránkách. Mnozí kantoři museli na frontu, budovy bylo využíváno k ubytování mobilizovaných vojáků. Hodnota vzdělání se značně oslabila a veškerá činnost podléhala policejnímu dozoru.

V období mezi válkami se blýskalo na lepší časy. Projevem modernizace bylo roku 1918 povolení ministerstva školství k řádnému studiu i dívkám. Dále sem můžeme zařadit povolení maturitních oslav, ožilo též studentské divadlo a celkový život studentů se stal pohodlnějším a zábavnějším.

Po druhé světové válce byla škola i studenti opět postaveni před spoustu potíží - opravy školy, sestavení sbírek atd. Po roce 1948 získávala výuka politický charakter. Jako příklad lze uvést přikázanou družbu s trnavským gymnáziem. Ta však přesáhla záměr tvůrců, a tak přátelství mezi školami trvá dodnes. V roce 1953 se dekretem ministerstva školství gymnázium stalo jedenáctiletou střední školou. Roku 1953 se stal ředitelem Václav Ším, po něm a pěti dalších se roku 1990 po řádném konkurzu stal ředitelem Jan Auinger, od roku 2000 je ředitelkou školy Ing. Drahomíra Rancová.

Ve školním roce 1990/91 se obnovilo osmileté studium. V současné době existuje na škole studium osmileté i čtyřleté. V roce 1994 se též obnovila tradice studentských oslav - Majáles. Po dobu Majáles škola žije sportovním životem. Oblibu si získaly basketbalové maratóny, jichž se zúčastňují i bývalí studenti.

Sídlem gymnázia byla po dlouhou dobu budova v ulici Svazu bojovníků za svobodu. V roce 1995 se gymnázium přestěhovalo do nové , moderní budovy pod nemocnicí. Původní budovu získala střední odborná škola, která je samostatnou součástí gymnázia.

TEXT: JULIE VORONCOVÁ, VENDULA PREŤOVÁ

V roce 1987 začala stavba nové budovy gymnázia v ul. Mládežníků. Práce na budově trvaly velmi dlouho. Původně, ještě za minulého režimu, byla stavba školy naplánována na cca 2,5 roku. Stavba však byla v roce 1989 za revoluce zastavena a 1,5 roku bylo na místě stavby vidět holé zdi a stavební materiál, jak vše zarůstá trávou. Naštěstí se město rozhodlo obnovit stavbu a v roce 1991 začala nejmenovaná stavební firma s rekonstrukcí poničených základů. Stavba skončila v roce 1994, ale ještě další rok trvaly vnitřní úpravy budovy. Až na konci srpna roku 1995 se začali učitelé stěhovat do nové školy. 1. září 1995 začal školní rok v novém gymnáziu.

Hlavní budova školy má 4 podlaží. V budově je 15 tříd, specializované učebny ( chemie, biologie, humanitní předměty, laboratoře, dvě učebny výpočetní techniky, učebny cizích jazyků a nově i učebna zeměpisu a hudební výchovy ), kabinety učitelů, ředitelna, místnost zástupce ředitele, sborovna a sekretariát s rozhlasovým přístrojem.

Na hlavní budovu je napojena vývařovna s jídelnou, kam chodí většina žáků na oběd. V této části je i bufet. Součástí komplexu budov je i tělocvična skládající se z gymnastického sálu, pingpongové místnosti, tělocvičny, posilovny, šipkárny, místnosti pro tělocvikáře, herny, místnosti na sportovní nářadí, šaten a sprch. Všechny části tělocvičny jsou neustále přístupné všem studentům. V blízkosti sektoru tělocvičny se nachází školní knihovna, kde si žáci mohou vypůjčit knihy studijní i zábavné.

Důležité je, že celý komplex gymnázia je BEZBARIÉROVÝ !!!

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo