Vaše zařízení není podporováno!

Přestože aktuální vydání "COVID Semoforu" hodnotí situaci v okresu Rokycany jako "oranžovou", včera jsme obdrželi oficiální nařízení KHS (KHSPL 25990/28/2020), která okres Rokycany hodnotí jako "zelený", a tudíž se nás od 5.10.2020 týkají následující opatření:

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzděláváni v základní škole.

Hygienická stanice potvrdila (2.10.2020, 17.10), že závazná jsou stanoviska a nařízení zasílaná oficiální cestou. 

Situace se samozřejmě může změnit.

 

2. 10. 2020

Pavel Vlach, ředitel školy

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo