Vaše zařízení není podporováno!

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.provoz středních a...

Lyceum je přínosem především pro ty žáky, kteří předpokládají, že by pokračovali dále na vysoké škole. Vychází ale vstříc i studentům, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí, a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání.


Těm, kteří půjdou studovat na vysokou školu, lyceum usnadňuje studium odborných předmětů na VŠE, nezavírá cestu ke studiu právnických, filosofických, ani pedagogických fakult.


Těm, kteří nechtějí dále pokračovat ve studiu, umožňuje uplatnění v praxi – absolventi velmi dobře využívají dva cizí jazyky, počítače včetně psaní na klávesnici, ovládají ekonomickou a právní problematiku, orientují se v přírodních vědách.


Ekonomické lyceum se od školního roku 2008/2009 učí podle vlastního školního vzdělávacího programu.

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo