Vaše zařízení není podporováno!

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek Gymnázium 4leté podle ŠVP Inspirace a vzdělávání v souvislostech   Informační schůzka pro...

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Gymnázium 4leté podle ŠVP Inspirace a vzdělávání v souvislostech

 

Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucích prvních ročníků bude 30. 6. 2020 od 15:00:

1.L ve 208 v budově SOŠ

1.I  ve 209 v budově SOŠ

prima ve 104 - budova gymnázia, Mládežníků 1115

1.AJ ve 101 - budova gymnázia, Mládežníků 1115 

1.B  ve 108 - budova gymnázia, Mládežníků 1115 

Pavel Vlach, ředitel školy

 

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Gymnázium 4leté podle ŠVP Moje škola

Ekonomické lyceum

Situace ve 2. kole se dynamicky mění (podle toho, jak jsou žáci zároveň přijímáni na jiné školy). Pokud se tedy v čase zveřejnění žák na školu nedostal, neznamená to, že to je definitivní varianta. Doporučuji zůstat v telefonickém kontaktu se školou.

Pavel Vlach, ředitel školy

 

Vyhlášení II. kola přijímacích zkoušek

Pro školní rok 2020/2021 bude Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115, otevírat jednu třídu oborů následujících oborů:

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium - podle ŠVP "Moje škola"

79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium - podle ŠVP " Inspirace a poznání v souvislostech"

Do 2. kola přijímacího řízení podávají uchazeči z 9. tříd ZŠ přihlášky řediteli gymnázia do 26. června 2020 do 12.00.

Počet přijatých uchazečů ve 2. kole

78-42-M/02 Ekonomické lyceum - 12        

79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium - podle ŠVP "Moje škola" - 6

79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium - podle ŠVP " Inspirace a poznání v souvislostech" - 3

Kritéria přijetí jsou shodná jako v 1. kole (https://www.gasos-ro.cz/web/index.php/vseobecne-informace/1146-kriteria-prijeti-ke-studiu).

Do 2. kola se přihlašujete tak, že:

1. Podáte standardní přihlášku ke studiu na SŠ (https://www.gasos-ro.cz/web/index.php/vseobecne-informace/1071-prihlaska-ke-studiu).

2. Doložíte prospěch ze ZŠ tak, že ZŠ potvrdí na druhé straně přihlášky hodnocení nebo kopiemi vysvědeních.

3. Doložíte výpis z Cermatu s uvedením počtu bodů z centrálních testů z 1. kola (na vyžádání poskytne škola, kde žák konal zkoušky v 1. kole.

Žáci přihlášení do 2. kola na obor 79-41-K/41 Čtyřleté gymnázium – podle ŠVP " Inspirace a poznání v souvislostech" budou konat školní přijímací zkoušku z anglického jazyka dne 30.6.2020 od 9.00.

Skladba zkoušky je uvedena zde: https://www.gasos-ro.cz/web/images/dokumenty/prijimaciRizeni/2020/skladba_PZ_2020.pdf

Zkušební testy a další informace jsou k dispozici v Google Classroom, kód učebny bvqw5ef. (https://classroom.google.com/, nahoře vpravo kliknout na znaménko "+" a zapsat kód učebny)

 

V Rokycanech, dne 24.6.2020

Pavel Vlach, ředitel šk

 

Úřední hodiny pro odevzdávání zápisových lístků

pátek 7.30-14.00  

pondělí 7.30-16.00

úterý 7.30-15.00

středa 7.30-16.00

 

17.6.2020 Seznam přijatých uchazečů na 8-leté gymnázium 

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

 

16.6.2020 Seznam přijatých uchazečů na 4-leté obory 

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

 

9.6.2020 Informace k zahájení dobrovolné výuky od 11.6.2020

Již ve čtvrtek začíná dobrovolná docházka žáků do školy. 

Chtěl bych připomenout, že i přes postupně se rozvolňující pravidla, stále platí materiál MŠMT s názvem „Ochrana zdraví na SŠ…“.

Tento materiál připomíná, že omezení počtu žáků ve třídě na 15 je nadále v platnosti, stejně jako hygienická pravidla (mytí rukou, dezinfekce) a nošení roušky ve společných prostorech.

Chtěl bych proto poprosit všechny žáky, aby se snažili tato pravidla dodržovat, tedy aby zejména:

  1. dodržovali hygienická pravidla,
  2. nosili roušku ve společných prostorách,
  3. se bezdůvodně nezdržovali při příchodu do školy před budovou a nevytvářeli skupinky,
  4. dodržovali bezpečnou vzdálenost od ostatních osob před školou i ve vnitřních prostorách školy.

Rozvrh konzultací je připraven tak, aby nedošlo ke shromáždění více než 15 osob v jedné učebně. U vstupu do školy, stejně jako v učebnách a na toaletách je pak přítomna dezinfekce Anticovid.

Docházka do školy slouží jako konzultace; žáci se mohou doptávat na věci, které pro ně byly při distanční formě obtížné. V průběhu konzultací nebudou v souladu s pokynem ředitele školy „Hodnocení žáků ve 2. pololetí“ doplňovány podklady pro klasifikaci, pokud o ně žák vyučujícího sám nepožádá.

Pavel Vlach, ředitel školy

1.6.2020 Zahájení dobrovolné výuky pro všechny ročníky, organizace závěru školního roku

Na základě schváleného návrhu MŠMT o otevření škol pro všechny žáky sděluji, že dobrovolná docházka žáků začne 11.6.2020 na základě připraveného rozvrhu hodin (viz odkazy níže).

Výuka formou konzultací a třídnických hodin proběhne ve dnech 11.6., 12.6., 18.6., 19.6. V tento den proběhne také tradiční Beach Party pro gymnázium a zájemce ze SOŠ.

Klasifikace bude ukončena k 19.6.2020. Pro klasifikaci ve 2. pololetí platí pravidla uvedená v pokynu ředitele zde.

Období mezi 23.6.2020 a 25.6.2020 bude využito s třídním výletům, exkurzím a dalším akcím.

Předání vysvědčení proběhne 26.6.2020.

Na dny 29.6.2020  a 30.6.2020 vyhlašuji volno ředitele školy z organizačních důvodů - zahájení stavebních prací na několika stavbách.

Rozvrh hodin pro žáky gymnázia

Rozvrh hodin pro žáky SOŠ 

 

22.5.2020 Přijímací zkoušky

V sekci "Pro uchazeče" byly vloženy nové informace o přijímacím řízení.

 

11.5.2020 Online přípravné kurzy na PZ

Pro žáky, kteří jsou účastníky přípravných kurzů na přijímací zkoušky a pro žáky, kteří budou u nás konat PZ, jsme připravili online podporu.

Harmonogram kurzů a postup pro přístup do výukových skupin: zde

 

4.5.2020 Nástup maturitních ročníku k prezenčnímu studiu ve škole od 11.5.2020

Na základě pokynu MŠMT bude od 11.5.2020 umožněn dobrovolný přístup žáků maturitních ročníků do školy. V rámci této nepovinné docházky budu žáci připravováni na maturitní zkoušku. Na základě rozeslaného dotazníku jsme pro vás
připravili rozvrhy hodin; podle těchto rozvrhů budou poskytovány žákům konzultace ve třech týdnech, tj. od 11.5. – 29.5.2020. 

Dle dnešního sdělení MŠMT od 1.6.2020 začínají maturitní zkoušky didaktickými testy. Podrobné informace k zajištění
maturitní zkoušky včetně organizace na naší škole budou vypracovány v následujícím týdnu.

Související dokumenty:

Pokyn ředitele školy k nástupu maturantů od 1.5.2020: zde

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti: zde

Dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020zde

 

24.4.2020 Informace o organizaci školního roku v roce 2019/2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhláška je ke stažení zde.

Konkrétní opatření týkající se naší školy budou vydána 30.4.2020.

 

Informace o přijímání ke vzdělání na SŠ a ukončování SŠ v roce 2019/2020 

Tyto skutečnosti řeší nový zákon 135/2020 Sb. Tento zákon přináší výše uvedené informace MŠMT. Text zákona a vysvětlující informace je k dispozici zde. 

 

Informace ministra školství Roberta Plagy, 23.3.2020, 10.00

Ministr školství apeloval na revizi plánu náhradní výuky, tak aby byl zaměřen na procvičování a profilové předměty žáků.

Dále ministr avizoval změny harmonogramu a organizace maturitních (JMZ) a přijímacích zkoušek (JPZ) takto:

Shrnutí tiskové konference: JPZ a JMZ se odkládají na neurčito, důležitý je termín znovuotevření škol. Mění se také organizace JPZ a JMZ (viz dále).

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

Harmonogram: JPZ zahájeny nejdříve 14 dní po otevření škol.

Organizace: JPZ proběhnou pouze jednokolově (jeden řádný termín a jeden náhradní termín zkoušky). Dále stejná organizace jako doposud, pouze dojde ke zkrácení lhůt, aby byly přijímazí zkoušky včas vyhodnoceny.

Úprava maturitních zkoušek (JMZ):

Harmonogram: JMZ zahájeny nejdříve 21 dní po otevření škol.

Organizace: JMZ proběhnou bez písemné části Čj a cizích jazyků, didaktické testy budou opravovány ve škole, nikoliv centrálně. 

Pokud nebudou školy otevřeny do 1.6.2020, platí nouzový scénář: JMZ bude hodnocena na základě průměru na posledních třech vysvědčeních.

S rektory VŠ se řeší úprava termínů a podmínek přijímacího řízení na VŠ.

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (viz hlavní článek na této stránce) se do odvolání:

  • zrušuje docházka žáků do školy, 
  • zrušují přípravné kurzy na přijímací zkoušky.

Přípravné kurzy budou přeloženy na dobu 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Během začátku příštího týdne bude zabezpečena náhradní výuka distanční formou - vyučující se prostřednictvím emailů nebo zpráv v systému Bakaláři spojí se žáky a zadají jim práci.

Na základě nočního plošného uvalení karantény upravuji režim školy následujícím způsobem:

1. žáci mají přístup do budovy zakázaný,

2. všichni pracovníci, kteří mohou pracovat z domova, pracují z domova,

3. ve škole je na telefonu přítomná služba každý den mezi 8.00-12.00.

Informace z jídelny:

Vzhledem k situaci se tento měsíc nebude strhávat inkaso.

 

 

  

Pavel Vlach, ředitel školy

 

 

 

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo