KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Gymnázium čtyřleté, kód oboru: 79-41-K/41 podle ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech (pro přijetí z 9. ročníku základní školy) s výukou v Aj

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn 60 %, školní přijímací zkouška z Aj 30 % (může být nahrazena mezinárodním jazykovým certifikátem), hodnocení na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku, z 1. pololetí 9. ročníku a osobní portfolio celkem 10 %. 

U uchazečů ze zahraniční budou jejich dokládané výsledky vzdělávání přepočteny na 5 klasifikačních stupňů.

Upozornění pro žáky, kteří se případně hlásí do 1. ročníku opakovaně: vysvědčení ze 2. pololetí školního roku 2019/2020 se do průměru nezapočítává!

U přijímacích zkoušek uspěje uchazeč, který získá v součtu z centrálně zadávaných testů minimálně 50 (ze 100) bodů a zároveň minimálně 25 bodů (z 50) ze školní přijímací zkoušky z Aj!

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů (JPZ). V případě rovnosti celkového počtu bodů i bodů za JPZ bude mezi uchazeči rozhodnuto na základě nejvyššího získaného počtu bodů z jakékoliv dílčí zkoušky JPZ (Čj nebo M).

Do oboru bude přijato 20 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici ZDE.


Gymnázium čtyřleté, kód oboru: 79-41-K/41 podle ŠVP Moje škola (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a doklady o aktivitě žáka budou započítány celkem 20 %.

Upozornění pro žáky, kteří se případně hlásí do 1. ročníku opakovaně: vysvědčení ze 2. pololetí školního roku 2019/2020 se do průměru nezapočítává!

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů (JPZ). V případě rovnosti celkového počtu bodů i bodů za JPZ bude mezi uchazeči rozhodnuto na základě nejvyššího získaného počtu bodů z jakékoliv dílčí zkoušky JPZ (Čj nebo M).

Do oboru bude přijato 30 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici ZDE.


Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku a doklady o aktivitě žáka budou započítány celkem 20 %.

Upozornění pro žáky, kteří se případně hlásí do 1. ročníku opakovaně: vysvědčení ze 2. pololetí školního roku 2019/2020 se do průměru nezapočítává!

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů (JPZ). V případě rovnosti celkového počtu bodů i bodů za JPZ bude mezi uchazeči rozhodnuto na základě nejvyššího získaného počtu bodů z jakékoliv dílčí zkoušky JPZ (Čj nebo M).

Do oboru bude přijato 30 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici ZDE.


Gymnázium osmileté, kód oboru: 79-41-K/81 (pro přijetí z 5. ročníku základní školy)

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy od CERMATU) bude zohledněn z 80 %, hodnocení na vysvědčeních z 1. a 2. pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku a doklady o aktivitě žáka budou započítány celkem 20 %.

V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky přijímacích testů (JPZ). V případě rovnosti celkového počtu bodů i bodů za JPZ bude mezi uchazeči rozhodnuto na základě nejvyššího získaného počtu bodů z jakékoliv dílčí zkoušky JPZ (Čj nebo M).

Do oboru bude přijato 30 žáků. Konkrétní skladba přijímacích zkoušek a podrobná kritéria přijetí jsou k dispozici ZDE.


Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search