EOES - 2022

V neděli 8. května byla v Hradci Králové zahájena mezinárodní olympiáda pro evropské země v experimentálních vědách. Celkově do Česka přijeli zástupci z 19 zemí, kdy každá země vyslala dva týmy se třemi členy. Týmy se vždy skládaly z chemika, fyzika a biologa, což byly tři okruhy objevující se v úlohách. Ty jsou v každém ročníku celkem dvě a vždy obsahují tři části z výše zmíněných okruhů. Zároveň vždy souvisejí okrajově s pořádající zemí, v letošním ročníku byla jedna úloha o kyselině hyaluronové, jejímž významným světovým producentem je právě Česká republika, a DNA, kde byly některé části zaměřené na HIV, jakožto pocta významnému českému vědci Antonínu Holému, jenž za svůj život objevil lék proti tomuto viru a zachránil tím spousty životů.
Všichni účastníci si tak mohli vyzkoušet práci v laboratořích, ale zároveň pro ně byl připraven v průběhu týdne pestrý doprovodný program, který nebyl pouze vědecky zaměřený, ale obsahoval i mnoho zábavných aktivit. Při nich a v průběhu celého týdne měli účastníci možnost poznat se mezi sebou a udělat si přátele napříč evropskými státy.
Českým týmům se dařilo velice dobře. Tým B, jehož jsem byl součástí, se umístil na 13. místě a tým A se probojoval na 8. místo a oba tak dosáhly na stříbrné pásmo, což jsou skvělé výsledky, bereme-li v potaz, že jsme soutěžili s nejlepšími mladými vědci z 19 dalších států.
Já jsem byl vybrán do týmu za biologii a jsem nesmírně rád, že mi bylo umožněno získat tuto skvělou zkušenost a poznat nové úžasné lidi.


Šimon Vlach

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesti-zaci-vybojovali-na-evropske-olympiade-experimentalni-vedy-stribro-40397455

 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search