V neděli 8. května byla v Hradci Králové zahájena mezinárodní olympiáda pro evropské země v experimentálních vědách. Celkově do Česka přijeli zástupci z 19 zemí, kdy každá země vyslala dva týmy se třemi členy. Týmy se vždy skládaly z chemika, fyzika a biologa, což byly tři okruhy objevující se v úlohách. Ty jsou v každém ročníku celkem dvě a vždy obsahují tři části z výše zmíněných okruhů. Zároveň vždy souvisejí okrajově s pořádající zemí, v letošním ročníku byla jedna úloha o kyselině hyaluronové, jejímž významným světovým producentem je právě Česká republika, a DNA, kde byly některé části zaměřené na HIV, jakožto pocta významnému českému vědci Antonínu Holému, jenž za svůj život objevil lék proti tomuto viru a zachránil tím spousty životů.
Všichni účastníci si tak mohli vyzkoušet práci v laboratořích, ale zároveň pro ně byl připraven v průběhu týdne pestrý doprovodný program, který nebyl pouze vědecky zaměřený, ale obsahoval i mnoho zábavných aktivit. Při nich a v průběhu celého týdne měli účastníci možnost poznat se mezi sebou a udělat si přátele napříč evropskými státy.
Českým týmům se dařilo velice dobře. Tým B, jehož jsem byl součástí, se umístil na 13. místě a tým A se probojoval na 8. místo a oba tak dosáhly na stříbrné pásmo, což jsou skvělé výsledky, bereme-li v potaz, že jsme soutěžili s nejlepšími mladými vědci z 19 dalších států.
Já jsem byl vybrán do týmu za biologii a jsem nesmírně rád, že mi bylo umožněno získat tuto skvělou zkušenost a poznat nové úžasné lidi.


Šimon Vlach

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesti-zaci-vybojovali-na-evropske-olympiade-experimentalni-vedy-stribro-40397455

 

V krajském kole Zlatého listu obsadili žáci naší školy druhé a čtvrté místo v kategorii starší žáci.
Velké poděkování patří soutěžícím z primy, tercie a kvarty, kteří s velkým nasazením absolvovali soutěžní trasu se všemi stanovišti a prokázali tak svoje znalosti.

Stanislava Mayerová

 

Víkendová dubnová akce Hack Košice 2022 mezinárodního charakteru znamenala pro čtyři studenty naší G+SOŠ obrovský úspěch. Nejenže se na tuto akci sami přihlásili a byli vybráni k účasti, ale hlavně že v dalekém Slovensku zanechali stopy ve formě vytvoření výukové hry na mobil s názvem “Financial Literacy The Game”, která vás naučí používat všechny možné finty tak, abyste se v reálném finančním životě nikdy neztratili. Všem čtyřem studentům moc gratulujeme a děkujeme za to, že reprezentovali naše Rokycany a ČR mezi 48 týmy z celého světa.

Jaroslav Burda


V polovině dubna se sedm žáků nižšího gymnázia zúčastnilo okresního kola matematické olympiády. Naši žáci si poradili s neobvyklými početními úkoly a obsadili v jednotlivých kategoriích přední místa. Sofie Kašparová a Tereza Stryalová z primy popsaly účast na soutěži takto:  “Když jsme přišli do DDM, cítili jsme se trošku nervózně. Mysleli jsme si, že to bude těžké a že to nezvládneme. Ale když jsme dostali papíry se zadáním, zjistili jsme, že víme, jak na to. Během psaní vládla napjatá atmosféra.” 

 

Vyplň křížovku a v tajence zjistíš událost, která proběhla

 

 

Krajké kolo Středoškolské odborné činnosti proběhlo 27.4. 2022 po 2 letech v prezenční podobě na Gymnáziu L. Pika V Plzni za účasti 9 autorů z naší školy, kteří úspěšně obhájili své práce ve školním i okresním kole.

Výsledky: 
4 x 1. místo s postupem do celostátního kola: Dalibor Kulle,Tereza Krocová, Karel Císař, Václav Mitáček, 
1. místo bez postupu: Adéla Adamcová, 
2. místo s licitací o postup: Jakub Lipka
2. místo bez postupu Martin Němeček, 
3. místo Filip Zajíc, 
5. místo Matěj Putík.

Karel Císař bezchybně prezentoval práci Co se může skrývat za torzem deníku legionáře Jaroslava Mošny? Adéla Adamcová a Václav Mitáček dokázali, že jejich práce Stanovení vápenatých a hořečnatých iontů v různých typech vod a Motýli skupiny Rhodopalocera v okolí obce Terešov je možné neustále vylepšovat a vybojovali oba první místa. K postupu do celostátního kola byla ale doporučena pouze práce Václava Mitáčka. Filip Zajíc vášnivě diskutoval a občas i nesouhlasil s názorem poroty na využití poezie k výuce německého jazyka, Tereza Krocová přesvědčila porotu svým fundovaným a velmi kultivovaným projevem o postupu do celostátního kola s prací Obraz historických výročí na sociálních sítích vybraných politických stran a jejich představitelů. Jakub Lipka bravurně zodpovídal dotazy porotců, ale distanční forma prezentace zvolená kvůli účasti na celostátním kole biologické olympiády určitě nepřispěla k vyšší kvalitě prezentace práce Mihule potoční v Krkonoších. Dalibor Kulle byl pochválen porotou za stoprocentní podíl na vytvoření stroje k výrobě filamentu pro 3D tiskárny, Martin Němeček velmi odborně diskutoval nad dalšími možnostmi rozvoje svého systému pro školní informační billboardy, Matěj Putík předvedl v oboru elektrotechnika jednu z nejlepších prezentací práce s názvem Ambientní LED osvětlení. Právě na prezentacích autorů ze SOŠ byl vidět výrazný kvalitativní posun nejen ve srovnání se školním kolem soutěže, ale i s předchozími ročníky. Jeho příčinou byla nejen motivace autorů uspět, ale významnou měrou k tomu přispěli porotci svými návrhy korekcí textů prací i prezentací. Prezentace prací žáků 4.I byly letos naprosto srovnatelné s prezentacemi gymnazistů. I proto si Martin, Dalibor i Matěj plně zaslouží odpuštění praktické maturitní zkoušky. Gymnazisté tuto výhodu nemají, ale po třech generálních zkouškách před porotami SOČ budou zcela určitě schopni prezentovat své práce před maturitní komisí bez jakéhokoli zaváhání. Všichni autoři skvěle reprezentovali školu a ukázali, že jsou schopni vytvořit a obhájit práce, které mají smysl i praktický dopad. K tomu přispěli nemalou mírou i vedoucí jejich prací, kterým za to náleží velký dík. Jména vedoucích všech prací i porotců obou předchozích soutěžních kol najdete ve výsledkové tabulce.
 
SOČ - výsledky okres a kraj, odkazy na videoprezentace      
                     
Pořadí
Jméno
Příjmení
Vedoucí
Název práce
Obor
Video odkaz
     
okres kraj      
1. 1. bez p. Adéla Adamcová B. Ježková Stanovení vápenatých a hořečnatých iontů v různých typech vod 3. chemie      
1. 2. licitace Jakub Lipka P. Vlach Mihule potoční (Lampetra planeri) v Krkonoších 8. ochrana a tvorba životního prostředí      
3. 1. Václav Mitáček S. Mayerová Motýli skupiny Rhodopalocera v okolí obce Terešov 8. ochrana a tvorba životního prostředí      
1. 1. Dalibor Kulle J. Burda Drátotlač 9. strojírenství, hutnictví a doprava      
1. 5. Matěj Putík J. Burda Ambientní LED osvětlení 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace      
1. 3. Filip Zajíc R. Wünschová Využití poezie ve výuce německého jazyka 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie      
1. 1. Karel Císař Z. Záhrobský Co se může skrývat za torzem deníku legionáře Jaroslava Mošny? 16. historie      
1. 1. Tereza Krocová M. Drechslerová Obraz historických výročí na sociálních sítích vybraných politických stran a jejich představitelů 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory      
1. 2. Martin Němeček J. Háka Systém pro školní informační billboardy 18. Informatika      
2. bez p. --- Jakub Krejčí J. Burda Head mounted display 18. Informatika      
                     
Práce zvýrazněné tučným písmem, postupují do celostátní přehlídky SOČ 10. - 12.6. v Kutné Hoře nebo bude rozhodnuto o postupu v licitaci.
          
                     
porotci školního a okresního kola:
          
Kamila Bártová, Jaroslav Burda, Helena Čížková, Monika Drechslerová, Jaromír Háka, Hana Kopová, Petr Kravec, Marie Šamanová , Vladimír Valach, Pavel Vlach, Zdeněk Záhrobský 
 
Mgr. Vladimír Valach, garant školního a okresního kola SOČ
 

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
skola@gasos-ro.cz

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
reditel@gasos-ro.cz
+420 603 431 027

Search