Vaše zařízení není podporováno!

Vyhodnocené přijímací zkoušky a jejich výsledky se do škol elektronicky vrátí v pátek 27.4. 2018.

V pondělí 30.4. je ředitelské volno, na které navazuje státní svátek.

Dne 2.5. 2018 je možné, aby od 8.00 do 12.00h nahlédli účastníci přijímacího řízení do spisu. To znamená, že na sekretariátě školy budou k dispozici vypracované testy.

Po dvanácté hodině dne 2.5. vyvěsí ředitelka školy výsledky přijímacího řízení ve škole i na webu. Účastníci budou seřazeni pod svými identifikačními čísly. V tento den do 14h bude rozhodnutí o nepřijetí vydáváno na sekretariátě, nevyzvednutá rozhodnutí zašleme poštou.

Do 17.5. je nutné odevzdat na školu zápisový lístek nebo případné odvolání.

28.5. až 1.6. proběhne na KÚ odvolací řízení.

V Rokycanech 10.4. 2018

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo