Matematická olympiáda

V letošním školním roce se můžeme pochlubit výrazným úspěchem v krajském kole matematické olympiády. Karel Balej ze sexty se umístil na druhém místě v kategorii B a byl pozván na prestižní výběrové soustředění vítězů MO do Jevíčka. Se ctí jsme obstáli i v dalších kategoriích. Tereza Kašáková z 1. B obsadila 5. místo a Alexandra Planetová z kvinty 7. místo v kategorii C. V kategorii Z9 nás reprezentovala Šárka Beranová. Umístila se na 13. místě a se ziskem 18 bodů se zařadila mezi úspěšné řešitele krajského kola.
 
Blahopřejeme našim matematikům a děkujeme za výbornou reprezentaci školy
 
Za komisi M-F-IVT Helena Čížková
   
© Gymnázium a SOŠ Rokycany