Vaše zařízení není podporováno!

 

Jako každoročně se i letos studenti našeho gymnázia zúčastnili konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích (1. prima a sekunda, 2. tercie a kvarta a 3. kategorie středních škol) a ve třech kolech (školním, okresním a krajském). Vynikajících výsledků dosáhli 3 studenti naší školy. Chtěla bych vyzvednou jejich výborné výsledky a reprezentaci školy a především to, že se olympiády v německém jazyce zúčastnili každý rok svého studia na gymnáziu, Jedná se o Jakuba Hánu z kvarty, Denisu Kokoškovou ze 3. ročníku a Pavla Purkarta ze septimy. Takto na „své“ olympiády vzpomínají dva z nich, kteří už v příštím školním roce nemohou soutěžit, protože kategorie středních škol je určena jen pro studenty 1. – 3. ročníků a oba jsou již budoucí maturanti, samozřejmě z německého jazyka.

DSC08435

Na gymnázium jsem přestoupila do 1. ročníku. Každý rok jsem se účastnila německé olympiády. Ze školního kola jsem se vždy dokázala probojovat do okresního. Myslím, že je to úspěch. Ve škole získávám stále nové znalosti, které mi umožňují se zdokonalovat. Německému jazyku bych se chtěla věnovat i po ukončení gymnázia, nechtěla bych zahodit vše, co umím. I když se německým jazykem nedomluvím ve všech zemích světa, tento jazyk mě baví a věnuji se mu moc ráda... (Denisa Kokošková)

 

Mých sedm let s olympiádami z německého jazyka

Před sedmi lety jsem začal navštěvovat Gymnázium Rokycany. Za těch sedm let se odehrálo hodně věcí, většinou příjemných a zajímavých a mezi ně patří i olympiáda v německém jazyce. Na první olympiádu si pamatuji vůbec snad nejlépe. Žák v primě obvykle moc šancí nemá, a tak jsem skončil hned ve školním kole. Postupem času začaly ale díky efektivní výuce dovednosti narůstat a poté už jsem se vždy dostal minimálně do kola okresního. Zde už člověk může nasbírat poměrně cenné zkušenosti a částečně porovnat, jak jsou na tom žáci z jiných koutů okresu. Jak jsem postupně stárnul a snažil se v cizím jazyce zdokonalovat, podařil se další kousek. V kvartě jsem se poprvé probojoval do kola krajského. Kolo krajské už je přece jen náročnější. Vyžaduje rychlé reakce a skutečnou znalost němčiny. Prakticky už se zde ani nevychází z témat, která byla předtím zadána. Možná bych ho i rozsahem přirovnal částečně k maturitě, a proto je účast v tomto kole velkým kladem. V kvartě jsem skončil v kraji třetí, což jsem ani nečekal. Pak už se mé studium na Gymnáziu v Rokycanech přehouplo do druhé poloviny. A v sextě jsem se do kraje probojoval opět – a hle, skončil jsem druhý. To na postup do celostátního kola sice nestačilo, ale ten rok byl pro němčináře tehdy velmi úspěšný – další dva spolužáci totiž do celostátní soutěže postoupili. Svůj úspěch přisuzuji pečlivé výuce, navíc ten rok jsem začal navštěvovat i seminář z německého jazyka. V septimě jsem do kraje postoupil také, byť druhé místo jsem neobhájil a skončil jsem o příčku níže. I to je však pro mne úspěch. Výuka německého jazyka má v naší oblasti jistě velký potenciál a na Gymnáziu v Rokycanech je na vysoké úrovni. Sám musím říci, že mne docela vadí upřednostňování angličtiny většinou na úkor jazyka německého, protože angličtina sice světovým jazykem je, ale k německy mluvicím zemím máme mnohem blíže a němčinu potřebujeme. Za rok maturuji a vůbec se mi nechce z této školy pryč. Nějak jsem si tu prostě zvykl a sám za sebe mohu říci, že Gymnázium v Rokycanech je škola dobrá. Takže neváhejte a přijďte se sem učit – minimálně němčinu Vás zde naučí výborně. (Pavel Purkart)

 

Na závěr je třeba připomenout výsledky a vyzdvihnout i úspěšné olympioniky z jiných kategorií. V první kategorii obsadil v okresním kole Vojtěch Tluček ze sekundy 3. místo, Kristina Sudová 4. a Marek Bystřický 5. místo (oba z primy a učí se německý jazyk na škole prvním rokem). Ve druhé kategorii zvítězil Jakub Hána (kvarta) a 2. místo obsadila Pavla Fialová (tercie). Ve třetí kategorii zvítězil Pavel Purkart (septima), druhá skončila Denisa Kokošková (3.C) a třetí místo obsadil Marek Lavorenti (kvinta). Vítězové 2. a 3. kategorie postoupili do kola krajského, kde obsadil Jakub Hána i Pavel Purkart 3. místo. Věřím, že Denisa z Pavlem najdou v řadách našich studentů zdatné nástupce a Jakub Pavla dožene v počtu úspěšných účastí.

Marie Šamanová

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom

Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo