Vaše zařízení není podporováno!

 

Profil absolventa oboru „Automatizační a výpočetní technika“

 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika jsou připravováni tak, aby se po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat ve funkcích středního managementu.
 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika jsou dále připravováni pro vyšší odborné studium nebo studium vysokoškolských příbuzných oborů.
 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika se mohou uplatnit při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru.
 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika disponují znalostmi z automatizace, elektroniky a řídících systémů a mohou se uplatnit při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení, programování průmyslových automatů.
 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika ovládají návrh a tvorbu webových stránek dle nejnovějších standardů s důrazem na kvalitu zpracování a mohou se uplatnit jako webkodéři.
 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika rozumí oblasti hardwaru, jsou schopni diagnostikovat a opravit nefunkční PC, nastavit a spravovat počítačovou síť a diagnostikovat případné problémy v ní. Mohou se uplatnit jako technici PC.
 • Absolventi studijního oboru Automatizační a výpočetní technika jsou schopni pracovat v oblasti systémů pro měření a regulaci, při výrobě a údržbě elektrických strojů a zařízení tyto dovednosti získávají především v předmětu praxe.
 • Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, provozní technik, školící technik, servisní technik aj.

 

Profil absolventa oboru „Informační technologie“

 • Absolvent studijního oboru Informační technologie je připravován tak, aby se po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to např. jako správce sítě v různých soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správce lokální počítačové sítě.
 • Je dále připravován pro vyšší odborné studium nebo studium vysokoškolských příbuzných oborů.
 • Ovládá principy objektově orientovaného programování, které využije při tvorbě aplikací simulující úkoly
  a prostředí praxe a může začínat jako junior programátor.
 • Disponuje znalostmi z oblasti databázových systémů, návrhů databáze, její administrace a používání
  a může se uplatnit jako správce databázových systémů.
  Ovládá návrh a tvorbu webových stránek dle nejnovějších standardů s důrazem na kvalitu zpracování
  a může se uplatnit jako webkodér.
 • Rozumí oblasti hardwaru, je schopen diagnostikovat a opravit nefunkční PC, nastavit a spravovat
  počítačovou síť a diagnostikovat případné problémy v ní. Může se uplatnit jako technik PC.
  Je schopen pracovat s grafickým softwarem určeným pro návrh a tvorbu webových stránek, webových
  animací a bannerů s uplatněním jako webgrafik.
 • Umí pracovat s modulárními redakčními systémy a navrhovat a optimalizovat jejich použití dle
  zadaných požadavků. Uplatnění může najít jako webprogramátor PHP.

 

Profil absolventa Ekonomického lycea

 • Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecnými znalostmi (blížícími se učivu na gymnáziích) a odbornými znalostmi nutnými pro následné studium na VŠ (kromě studia ekonomie, práva nebo cizích jazyků může volit i studium historie, geografie, matematiky, přírodovědných předmětů, psychologie apod.) i pro výkon povolání (středoškolský management, účetní, mzdová účetní, asistent, pozice referent či sekretářka)
 • absolvent je schopen přizpůsobit se novým pracovním požadavkům bez nutnosti rekvalifikace
 • na základě získaných vědomostí, dovedností a návyků z oblasti všeobecného
  vzdělání a základů obecně odborného vzdělání je schopen se při přímém nástupu do praxe rychle zorientovat a zapracovat
 • absolvent ovládá dva světové jazyky, které dokáže používat nejen na úrovni běžné hovorové komunikace, ale umí pracovat i s jednoduchými odbornými texty
 • absolvent disponuje znalostmi z oblasti výpočetní techniky včetně základních operačních systémů, analytických a grafických softwarů, bez problémů používá současné informační technologie
 • je soběstačný při uplatnění na trhu práce, má širší rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, využívá výhody odborného vzdělání, které je u zaměstnanců oceňováno
 • myslí v ekonomických souvislostech, při řešení problémů uplatňuje hledisko efektivnosti a racionálního chování v osobním i profesním životě
oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom

Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo