Vaše zařízení není podporováno!

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky v Praze – Střední odborná škola Rokycany

Dne 15. prosince 2017 se studenti 2. a 3. ročníku ekonomického lycea Střední odborné školy v Rokycanech vydali na návštěvu předvánoční Prahy spojenou s exkurzí v Kanceláři prezidenta republiky. KPR připravuje od roku 2016 program pravidelných exkurzí pro školní třídy a další zájemce z řad veřejnosti. Během prohlídky jsme měli možnost navštívit různé části Pražského hradu, ve kterých Kancelář prezidenta republiky sídlí a ve kterých vykonává své ústavní pravomoci hlava státu. Prohlídka nás zavedla do míst, která nejsou veřejnosti přístupná ani v rámci pravidelných dnů otevřených dveří.

Seznámili jsme s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu, jehož historie sahá až do roku 1919, kdy byl na popud prvního československého prezidenta T.G. Masaryka založen. Jeho existence pokračuje bez přerušení až do dnešních dnů.

Prvním místem, které jsme navštívili, bylo Jižní křídlo a v něm reprezentační byt T.G. Masaryka. Viděli jsme různé fotografie, originální nábytek nebo jídelní servis, ze kterého vlivní muži naší historie jedli. Nahlédli jsme kinosálu z 60. let 20. století a prohlédli jsme si prezidentskou knihovnu. Akce potěšila i zájemce o architekturu. Prohlídka se nám velice líbila a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z naší historie i současnosti.

Studenti 2.L a 3.L Střední odborné školy

Exkurze KPR 2017 Exkurze KPR 2017

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo