Vaše zařízení není podporováno!

Žáci navštěvující přírodovědný seminář a maturitní přípravu z biologie v rámci akce Týden vědy a techniky AV ČR navštívili Ústav molekulární genetiky v Praze Krči. Na tomto vědeckém pracovišti  měli možnost prohlédnout si několik oddělení – například oddělení virové a buněčné genetiky, oddělení biologie cytoskeletu, oddělení molekulární a buněčné imunologie, kryosklad  a další.  Ředitel ústavu ve své přednášce vysvětlil fungování a zaměření celého pracoviště. Přednášejícím byl prof. Václav Hořejší, který se věnoval tématu Století imunologie. Během exkurze  byli žáci rozděleni do tří skupin a se svým průvodcem procházeli moderní budovou mezi jednotlivými stanovišti, kde se jim věnovali výzkumníci či odborníci zajišťující provoz a servis jednotlivým laboratořím.

 

Stanislava Mayerová

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo