Vaše zařízení není podporováno!

Předkládáme zájemcům o studium i současným studentům a jejich rodičům výsledky projektu

Excelence středních škol za rok 2017.

V tomto projektu se hodnotí umístění v  jednotlivých předmětových soutěžích a za ně získává škola pro své učitele finanční prostředky za nadstandardní práci s žáky. Gymnázium a SOŠ Rokycany se pravidelně umísťuje na předních místech v kraji. Ředitelství školy děkuje všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci školy a učitelům za jejich přípravu.


 Krajský úřad uděluje Diplom Gymnáziu a Střední odborné  škole, Rokycany, Mládežníků 1115 za druhé místo v kategorii gymnázia v soutěži O nejúspěšnější školu v předmětových soutěžích ve školním roce 2016/2017

 

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo